Ogrodzenie działki - aspekty prawne - Centrum ogrodzeń i kostki brukowej

20 lipca 2023 Wojtek

Ogrodzenie naszej działki jest jednym z pierwszych i najważniejszych aspektów planowania przestrzennego. Nie tylko stanowi zabezpieczenie naszej posesji, ale również determinuje estetykę naszej nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że budowa ogrodzenia działki nie jest działaniem dowolnym – musi być ona zgodna z przepisami prawa budowlanego i zasadami dobrego sąsiedztwa. W niniejszym artykule przedstawimy, jakie formalności należy załatwić przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia działki, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Ogrodzenie działki – aspekty prawne. Sprawdź!

Lokalizacja ogrodzenia

Przede wszystkim, istotną kwestią jest prawidłowe usytuowanie naszego ogrodzenia. Zgodnie z prawem budowlanym, najbezpieczniej jest postawić płot dokładnie w osi granicy działek. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z sąsiadem, powinniśmy usytuować ogrodzenie tak, aby nie przekraczało granicy naszej nieruchomości.

Kolejnym istotnym aspektem jest lokalizacja ogrodzenia w stosunku do linii rozgraniczającej ulicę. Ogrodzenie nie może przekraczać tej linii, a jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ogrodzenie w głąb działki.

Czasem, w przypadku działek położonych wzdłuż skrzyżowania dróg, konieczne może być ścięcie narożnika ogrodzenia, aby nie ograniczać widoczności użytkownikom dróg. Starosta ma prawo wyrazić sprzeciw i zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do granic działki, warto zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych, a jeżeli to nie jest możliwe, przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe.

Ogrodzenie działki – aspekty prawne

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych przypadkach będzie jednak potrzebne zgłoszenie budowy, czyli zawiadomienie właściwego organu administracji o zamiarze wykonania ogrodzenia. Jeśli jednak ogrodzenie nie przekracza 2,2 m wysokości, nie jest wymagane ani pozwolenie, ani zgłoszenie.

Jeżeli jednak zgłoszenie jest konieczne, należy je dokonać co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Zgłoszenie składamy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, a do wypełnionego formularza dołączamy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ewentualnie szkic ogrodzenia.

Mur oporowy

Ciekawym aspektem budowy ogrodzenia jest mur oporowy, który jest konieczny w przypadku różnicy poziomów między sąsiednimi działkami. W takim przypadku mur oporowy wymaga pozwolenia na budowę. Decyduje o tym rodzaj materiałów wykorzystywanych przy budowie oraz funkcja muru. W przypadku budowy muru oporowego konieczne jest zamówienie projektu budowlanego i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Ogrodzenie na terenie zabytkowym

Jeżeli planowane ogrodzenie ma znaleźć się na terenie przy obiekcie ujętym w rejestrze zabytków, konieczność zdobycia pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę jest obowiązkowa, niezależnie od przewidywanej wysokości konstrukcji. W sytuacji, kiedy zamierza się wznosić ogrodzenie na obszarze, który jest wpisany do rejestru zabytków, konieczne jest uzyskanie zgody konserwatora zabytków oraz zgłoszenie planowanej budowy. Warto podkreślić, że prace remontowe ogrodzenia nie pociągają za sobą potrzeby zdobycia zgód urzędowych, chyba że ogrodzenie podlega ochronie ze strony konserwatora zabytków.

Budowa ogrodzenia – wymogi techniczne

Ogrodzenie powinno spełniać kryteria określone w przepisach dotyczących warunków technicznych, które muszą być spełnione przez budynki oraz ich lokalizację. Zgodnie z paragrafem 41 ustępem 1 tych regulacji, kluczową rolę odgrywa fakt, że ogrodzenie nie powinno stwarzać niebezpieczeństwa dla osób i zwierząt. Dodatkowo, paragraf 41 ustęp 2 wyraźnie zaznacza, że na wysokości poniżej 1,8 metra nie jest dozwolone stosowanie ostrych elementów, takich jak:

  • drut kolczasty;
  • fragmenty szkła tłuczonego;
  • inne ostra zakończenia (żyletki, fragmenty metalu o ostrych krawędziach itp.).

Jednym z istotnych aspektów technicznych, o którym trzeba pamiętać podczas budowy ogrodzenia, jest to, że drzwi ogrodowe oraz brama dla pojazdów nie mogą się otwierać na zewnątrz nieruchomości (paragraf 42 ustęp 1). Te elementy nie mogą również wystawać poza jej granice. W szczególności dotyczy to bram przesuwnych, których mechanizm i ścieżka muszą być umieszczone na terenie inwestora. Nie jest dopuszczalne, aby brama przesuwna wjeżdżała na teren sąsiada. W przypadku takiej instalacji, inwestorowi może grozić nakaz demontażu. W budynkach jednorodzinnych szerokość bramy powinna wynosić co najmniej 2,4 metra w świetle, a drzwi ogrodowe co najmniej 0,9 metra (paragraf 43). Warto również zauważyć, że im szersze są brama lub drzwi ogrodowe, tym bardziej ergonomiczne i wygodne są w użyciu.

Przeczytaj również nasz artykuł: Bezpieczeństwo i ochrona zewnętrzna – rola ogrodzeń w ochronie nieruchomości

Kategorie: Aktualności